Wie is de man achter artizzl media?

Die man dat is Peter Nefkens, geboren op 23 juni 1965 in Eindhoven, maar al heel snel naar Meppel verhuisd. Al op de lagere school maakte hij ‘kranten’, op 16-jarige leeftijd schreef hij de eerste sportverslagen voor de Meppeler Courant. Op 3 maart 1986 kwam hij in dienst van Boom Pers in Meppel, uitgever van onder andere de Meppeler Courant.

Snelle leerling

Na twee jaar als leerling-journalist ging het snel. Toen Peter in 1990 als eerste journalist beslag legde op de Nederlandse Nieuwsblad Persprijs, werd hem door menige collega een gouden toekomst bedacht bij landelijke media. De ras-Meppeler zag daar weinig heil in en verkoos de warmte van het sfeervolle Boom-nest.

Dat duurde tot 1 april 2012, liefst 26 jaar, waarin Peter alle hoeken van het werkgebied zag, verhalen in alle soorten en maten maakte, zich het filmen en fotograferen eigen maakte en tevens opklom tot redactiecoördinator. Een periode waarin hij ook blijk gaf van creativiteit, wat zich uitte in een tweede NNP-prijs in 2006 voor een interactieve serie verhalen over jongerenketen. Daarnaast waren er meerdere eervolle vermeldingen voor producties.

Carrière

Carrière maken was nooit echt besteed aan deze ondernemer, wel in een prettige omgeving lekker kunnen werken en vooral onder de mensen zijn. Het was daarom niet vreemd dat Artizzl geboren werd, in feite al in 2010, en dat Peter voor zichzelf begon. Sinds 2012 kan Peter zijn ei prima kwijt in de journalistiek en profiteerden vele opdrachtgevers al van zijn creatieve geest.

Het CV van Peter vermeldt een lange lijst van activiteiten en producties. Kijk daarvoor maar eens op zijn LinkedIn-profiel .